Fellows – 2017

Akhil Subramaian
Amit Kumar
Anamika M P
Arijit Mukherjee
Arnab Pattanayak
Dipen Mistry
Mehul Fadnavis
Mohammed Ali Khan
Mugdha Indurkar
Pawan Kumar
Pratik Dixit
Prerit Tak
Priyanka Purty
Riddha Manna
Rishabh Chaturvedi
Rohan Ohri
Sagar H P
Satyam Sahu
Shraddha Vekhande
Smartika Singh